SPILLTURNEN   

 

 

 

Léiw Kanner tëschent 2 a 4 Joer, kommt bei eis all Mëttwochs, vun 10.00 bis 11.00 Auer  an de Pavillon zu Minsbech (bei der Gare CFL) fir ze turnen, ze spillen an ze lafen.

Chers enfants de 2 à 4 ans, venez faire de la gymnastique, jouer et courir tous

les mercredi de 10.00 a 11.00 heures au pavillon à Munsbach (Près de la gare de Munsbach).

Beitrag: 30 € pro Trimester.

Ufank: Oktober

Cotisation: 30 € pro trimestre.

Début: octobre

Fir weider Informatiounen:

 

Mme Josée Alliaume:       35 95 68

Mme Anne Elvinger :        35 73 23

 

Informations:

 

Mme Josée Alliaume:      35 95 68

Mme  Anne Elvinger :       35 73 23

 

 

 

Liebe Kinder von 2 bis 4 Jahre, kommt jeden Mittwoch von 10.00 bis 11.00 Uhr ins Pavillon nach Münsbach (neben dem CFL Bahnhof) zum Turnen, Spielen und Laufen

Dear kids between 2 and 4 years join us for gym, playing and running on Wednesdays from 10.00 to 11.00 a.m. at the "pavillon" in Munsbach (near the trainstation).

Beitrag: 30 € pro Trimester.

Anfang: Oktober

Session: 30 € per term.

Starting: october

Informationen:

 

Mme Josée Alliaume:       35 95 68

Mme Anne Elvinger :        35 73 23

 

Information:

 

Mme Josée Alliaume:      35 95 68

Mme Anne Elvinger :        35 73 23

 

 

Non
Non