Gemeng Schëtter
club syrdall

Dir sidd iwwer 60 Joer, gär ënnerwee an a gudder Gesellschaft?

Erlieft Dir gär eppes a sidd oppe fir Neies? Dann ass de Club Syrdall genau déi richteg Adress fir Iech.
D‘Equipe aus dem Syrdall stellt d’ganzt Joer iwwer fir Iech e breetgefächerten a villsäitege Programm zesummen.

Net nëmmen reegelméisseg mais och sporadesch Aktivitéiten sin Deel vun eiser Broschüre, déi 4 mol
am Joer verdeelt gëtt.

 


Vous avez passé les soixantaines et désirez entretenir une vie sociale enrichissante ?

Vous aimez la bonne compagnie et vous êtes ouverts à de nouvelles expériences ?

Le Club Syrdall vous offffre tout cela.
Toute l’équipe du Syrdall élabore un programme diversififié et adapté à vos goûts qui est distribué 4 fois par an.

Nous offffrons des activités régulières et sporadiques dans difffférents domaines.