Gemeng Schëtter
Kachcours 68194

De GAART AN HEEM invitéiert op de KACHCOURS 2019 mam Här JOEL SCHAEFFER.

Mir kache franséisch Kichen aus folgenden Géigenden:

  • NORDEN
  • SAVOY
  • BRETAGNE
  • PROVENCE

Dënschdes, de 5.3., 12.3., 19.3., 26.3.

 

Selbstverständlech ginn déi préparéiert Menu’en uschléissend giess.
De Cours gëtt op lëtzebuergesch gehalen a kascht (inklusiv Ofschlossiessen a Gedrénks) Member 190.- Euro Net-Member 210.- Euro

De Versement op eise Konto CCRA IBAN LU95 0090 0000 0420 7510 gëllt als Umeldung.
Mellt Iech w.e.g. och iwwer Telefon oder Mail bis spéitstens den 1. Mäerz un.
(35 60 14 A. Schumacher oder schumacherschneider@gmail.com , 35 81 27 S.L. Kemp)
Mir wënschen Iech mat ons zesummen e flotte Kachcours 2019
De Comité vum Gaart an Heem