Gemeng Schëtter

Schëtter huet dat aalt Paschtoueschhaus mat nohaltege Materialien an Ariichtungsgéigestänn fir hir Mataarbechter renovéiert

 

Schuttrange a rénové l’ancien presbytère pour ses collaborateurs avec des matériaux et équipements durables

 

Schuttrange has renovated for its employees the old rectory with sustainable materials and fitments