Gemeng Schëtter

Den 18. Mäerz 2021 fënnt d' Kleedersammlung vun "Aide aux enfants handicapés du Grand-Duché a.s.b.l." an eiser Gemeng statt.

Opgepasst et gi keng Säck méi am Viraus verdeelt, Dir kënnt Är Saachen an normalen Tute virun d'Dier setzen an "AEHGD" drop schreiwen.
Villmools Merci fir Är Hëllef.

Le 18 mars 2021, la collection de vêtements de "Aide aux enfants handicapés du Grand-Duché a.s.b.l." aura lieu dans notre commune.
Veuillez noter qu'aucun sac ne sera distribué à l'avance. Vous pouvez mettre les vêtements dans de simples sacs devant la porte et y inscrire «AEHGD». Merci beaucoup pour votre aide. 

On March 18, 2021, the clothing collection of "Help for disabled children in the Grand Duchy a.s.b.l." will take place in our commune.
Please note that no bags will be distributed in advance. You can put the clothes in simple bags in front of the door and write “AEHGD” on them.
Thanks a lot for your help.


Aide aux Enfants Handicapés du Grand-Duché :

Gläich ass et nees esou wäit, grouss Kleedersammlung am Grand-Duché.
Op eisem Site www.aehgd.lu fannt dir all Datum wéini an äerer Gemeng d'Kleeder an d'Schung agesammelt ginn.
Dir hudd Froën ? Dann kënnt dir eis kontaktéieren um Tel. 621 666 554 oder 621 811 222.
Awer denkt w.e.gl. drun: Tuuten eréicht den Dag vun der Kollekt mueres kuerz virun 8°° Auer virun d'Dier setzen.
Mir soën iech Merci fir äer Mathëllef

 

Accueil - AEHGD