Gemeng Schëtter

23 avril/2019

Filmowend CPS Schëtter

Date :

23.04.2019

Adresse :

Centre Culturel Munsbach | 185, rue Principale | 5366 Munsbach

Voir sur la carte

Début de l'événement :

20:00

De Fotoclub Schëtter huet nach verschidden Aktivitéiten am Laf vun dësem Jubiläumsjoer geplangt.

Mir invitéieren Iech duerfir op zwee Filmowender mat Filmer vum Willy Lang †


Programm:
Am Fuß des Kilimandscharo
Patagonien
Weite, Wind und Wildnis
Okongima
Wilde Tiere ganz zahm
~ Paus - Buvette ~
Vom Baggerweiher zum
Naturschutzgebiet
Lebenszyklus der Marienkäfer
am Centre Culturel zu Minsbech um 20.00 Auer - Fräien Entrée