Gemeng Schëtter

Informations

 


• Chantier “Rue de Canach” zu Schëtter


Wéinst engem Chantier an der “Rue de Canach” zu Schëtter, gëtt op der Héicht vun den Haiser mat de Nummeren 4 – 10 zwëschen 08.30h an 16.30h d’ Strooss gespaart. De Verkéier gëtt dee Moment mat roude Luuchte geregelt.  De Chantier dauert vu Méindes, den 26. August 2019 bis Mëttwochs, den 28. August 2019. Merci fir Är d ‘Versteesdemech.


En raison d’un chantier dans la “Rue de Canach” à la hauteur des immeubles 4-10 à Schuttrange, la rue sera barrée entre 08.30h et 16.30h. La circulation y sera réglée par des feux tricolores. Les travaux commenceront le lundi, 26 août 2019 et se termineront le mercredi, 28 août 2019. Merci pour votre compréhension.


Wegen Bauarbeiten in der „Rue de Canach“ in Schüttringen (zwischen den Hausnummern 4-10), wird die besagte Straße zwischen 8.30h und 16.30h. gesperrt. Der Verkehr wird durch Ampeln geregelt. Die Arbeiten beginnen am Montag, den 26. August 2019 und enden am Mittwoch, den 28. August 2019. Vielen Dank für Ihr Verständnis.


• Chantier “Rue Principale” zu Schëtter


Wéinst engem Chantier an der “Rue Principale” zu Schëtter, gëtt op der Héicht vun den Haiser mat de Nummeren 54-58 zwëschen 08.30h an 16.30h d’ Strooss gespaart. De Verkéier gëtt dee Moment mat roude Luuchte geregelt.  De Chantier dauert vu Méindes, den 19. August 2019 bis Freides, den 30. August 2019. Merci fir Är d ‘Versteesdemech.


En raison d’un chantier dans la “Rue Principale” à la hauteur des immeubles 54-58 à Schuttrange, la rue sera barrée entre 08.30h et 16.30h. La circulation y sera réglée par des feux tricolores. Les travaux commenceront le lundi, 19 août 2019 et se termineront le vendredi, 30 août 2019. Merci pour votre compréhension.


Wegen Bauarbeiten in der „Rue Principale“ in Schüttringen (zwischen den Hausnummern 54-58), wird die besagte Straße zwischen 8.30h und 16.30h. gesperrt. Der Verkehr wird durch Ampeln geregelt. Die Arbeiten beginnen am Montag, den 19. August 2019 und enden am Freitag, den 30. August 2019. Vielen Dank für Ihr Verständnis.