Agenda

vendredi 15 décembre 2017
       
Catégorie:
15 déc.
Fêtes
De Club des Jeunes Schëtter, d'Amicale Neihaischen, den FC Minsbech, d'Pompjeeën Minsbech-Schëtter, Les Castors Schëtter, d'Schëtter Musék, de Schëtter Gesank, Fraen an Mammen Schëtter, d'Lëtzebuerger Rousefrënn an d'Schëtter Jugendhaus presentéieren: DEN 1. SCHËTTER CHRËSCHTMAART vum 15.12.2017 - 17.12.2017 zu Schëtter bei der Kierch.
Concerts, Cabarets & Théâtre
Chrëschtconcert
macommune.lu
© Administration Communale de Schuttrange