Gemeng Schëtter

30 mars/2019

Aktioun Grouss Botz 2019

Date :

30.03.2019

Début de l'événement :

09:30

Wéi all Joer am Fréijoer organiséiert d'Gemeng Schëtter an d'Ëmweltkommissioun eng grouss Botzaktioun an der Gemeng.

Wéi all Joer am Fréijoer organiséiert d'Gemeng Schëtter an d'Ëmweltkommissioun eng grouss Botzaktioun an der Gemeng.
De Rendez-vous ass den 30. Mäerz bei der Gemeng, um 9.30 Auer.
Als Merci gëtt et duerno natierlech och eppes fir den Honger an den Duuscht.
Mir soen Iech elo scho villmools Merci fir är Hëllef am Interessi vun eiser Ëmwelt !
Aus organisatoresche Grënn musst Dir Iech wegl virdrun umellen um

Tel. 35 01 13 - 226,

 an op der och mat iessen gitt duerno.