Schëtter Treff

LU - De Schëtter Treff ass eng Plaz, wou all Leit aus der Schëtter Gemeng sech begéine kënnen. Jiddereen ass wëllkomm fir hei e gemittlechen Nomëtteg ze verbréngen. Ugebuede ginn: eng Bibliothéik, Zeitungen an e Computer, Spiller, Kaffi an Téi.

Kommt a spillt mat eis Gesellschaftsspiller.

 • All Mëttwochs vu 15.00 bis 18.00 Auer. (ausser Feierdeeg)
 • Erreecht eis mam Bus 324 an 361 - Arrêt Schuttrange Kiercheplaz
 • Fir weider Informatiounen kuckt ob der App vu mobiliteit.lu a mam neie gratis Ruffbus Syrdall T. 28 108-39


FR - Le Schëtter Treff est un lieu de rencontre pour tous les habitants de la Commune de Schuttrange. Vous êtes les
bienvenus d’y passer un agréable après-midi. A votre disposition sont: une bibliothèque, des journaux, un ordinateur, des jeux, café et thé.

Venez jouer avec nous des jeux de société.

 • Tous les mercredis de 15h00 à 18h00. (sauf jours fériés)
 • Rejoignez nous avec les bus 324 et 361 - Arrêt Schuttrange Kiercheplaz
 • Pour plus d´informations consultez l´app mobiliteit.lu et avec le service de navette gratuit "Ruffbus Syrdall" T. 28 108-39


EN - The Schëtter Treff is a meeting place for all residents of the commune of Schuttrange. You are welcome to spend a pleasant afternoon there. The Schëtter Treff offers: a library, newspapers, a computer, games, coffee and tea.

Come and play board games with us.

 • Every Wednesday from 3pm to 6pm. (except public holidays)
 • Reach us by Bus 324 and 361- Stop "Schuttrange Kiercheplaz"
 • For further information use the app mobiliteit.lu and with the free shuttle service "Ruffbus Syrdall" T. 28 108-39


DE - Der Schëtter Treff ist ein Platz der Begegnung für alle Einwohner der Gemeinde Schüttringen. Verbringen Sie hier einen gemütlichen Nachmittag. Angeboten werden: eine Bibliothek, Zeitungen, ein Computer, Spiele, Kaffee und Tee.

Kommt vorbei und spielt mit uns Gesellschaftsspiele.

 • Mittwochs von 15h00 bis 18h00. (außer an Feiertagen)
 • Erreichen sie uns mit dem Bus 324 und 361 - Haltestelle "Schuttrange Kiercheplaz"
 • Weitere Informationen finden sie in der App mobiliteit.lu und mit dem kostenlosen "Ruffbus Syrdall" T. 28 108-39