sms2citizen

“sms2citizen” ass e Noriichtendéngscht dee vun der Gemeng Schëtter an Zesummenaarbecht mam Gemengesyndikat Sigi gratis offréiert gëtt. Dëse Service erméiglecht et dem Bierger, wichteg an aktuell Informatiounen iwwert seng Gemeng ze erhalen, wéi Verkéier & Chantier'en, Kultur, Waasser/Stroumversuergung, Fester an Aktualitéiten.

D’Umeldung an de Service si gratis.

sms2citizen ist ein kostenloser vom Gemeindesyndikat SIGI zur Verfügung gestellter Nachrichtendienst, welcher es dem Bürger ermöglicht, wichtige und aktuelle Informationen zu seiner Gemeinde zu erhalten; z.B. über kulturelle Veranstaltungen, die aktuelle Verkehrslage oder über sonstige Gemeindedienste.

« sms2citizen » est un service de messagerie gratuit, mis à disposition par la commune de Schuttrange en collaboration avec le syndicat intercommunal Sigi. Ce service permet aux citoyens d’être tenu au courant des événements communaux ou autres informations générales :

  • circulation & chantiers, culture, fêtes & actualités...

Recevez les informations utiles en temps réel.

L’inscription et le service sont gratuits.

Inscrivez-vous au sms2citizen