Gemeng Schëtter

Commune de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

La commune de Schuttrange se présente

Sur le territoire de la commune on peut encore voir les restes d'une importante voie romaine allant de Trèves à Metz, mais ce ne sont pas les plus anciennes reliques, puisque des traces archéologiques d'une présence humaine possible à Schuttrange remontent à l'âge de bronze.

 

En savoir plus

Schëtter start2

Les actualités de Schuttrange

Vakanz doheem, informéiert iech op www.visitguttland.lu

www.visitguttland.lu

Lire la suite

2019-06-27 Diplomiwwerrechung 060

Diplomiwwerreechung Lëtzebuergesch Coursen

Wei all Joer haten déi Gemengeverantwortlech op déi offiziell Diplomiwwerreechung vum Cours “Lëtzebuergesch verstoen a schwätzen léieren” agelueden.
An dëse Sproochecoursen ënnert der Leedung vum Pierrette Engel-Wolff waren dëst Joer 92 Leit ageschriwwen. 
48 Leit kruten als Unerkennung fir hiert Engagement, hir Ausdauer, an hir Präsenz vun iwwer 70%, en Diplom vum Buergermeeschter, zesumme mat Memberen aus dem Schäffen a Gemengerot iwwerreecht.
Merci och der Actioun Lëtzebuergesch fir hir Präsenz an di flott Bicher, déi si de Leit verdeelt hunn.

 

Lire la suite

Trafic light

Info Trafic - Chantier Neuhaeusgen

Wéinst engem Chantier (eng Stroosse Säit gëtt komplett gespaart) an der “Rue Principale” um Neihaischen, gëtt de Verkéier op der Héicht vum Haus mat der Nummer 85 vu Méindes bis Freides tëschent 08H30 a 16H30 mat roude Luuchte gereegelt.

De Chantier huet eng maximal Dauer vu 5 Schaffdeeg a soll Méindes, de 15. Juli 2019 ufänken.

 


 

A partir du 15 juillet 2019 pendant 5 jours ouvrables, du lundi au vendredi entre 8.30h et 16.30h, la circulation a hauteur de l'immeuble 85, rue Principale a Neuhaeusgen est reglee comme suit : 
• une moitie de la rue est barree pendant les travaux executes en demi­chaussee et toute circulation est interdite le cote barre de la rue a l'exception des engins de chantiers. A tout moment, une moitie de la rue doit etre ouverte a la circulation.
• sans porter prejudice a l'alinea precedent, la circulation yest reglee par des feux tricolores et tout stationnement est interdit pendant toute la duree du chantier.
• les pietons doivent empieter le trottoir de l'autre cote du chantier.
Ces prescriptions sont indiquees par les signaux y relatifs.
 

Lire la suite

20190708 aweiung leegrond 920x535

Aweiung vu bezuelbare Wunnengen am Léegrond zu Schëtter

A Präsenz vun der Madame Sam Tanson, Ministesch fir Logement a Kultur, war den 8. Juli 2019 déi offiziell Aweiung vun 2 Haiser déi sollen prioritär u jonk Familljen a Jugendlecher aus der Gemeng verlount ginn.

Dës Haiser vun ongeféier 168 m2, ausser Keller, technesche Raim a Garagen, hunn ënnert anerem 3 Schlofzëmmeren an ee Büro.

De Logementsministère ënnerstëtzt dëse Projet mat 65% vun de Baukäschten.

En Depliant mat all den Informatiounen zu dësem Projet an e Formulaire fir sech anzeschreiwen gi geschwënn ausgedeelt an och um Internetsite vun der Gemeng publizéiert.

Foto : © Ministère du Logement

Lire la suite

Imagette 2-2019

Gemengebuet 2-2019

De neie Gemengebuet ass do...

Lire la suite

Gemengerot 2019 2

Réunion du Conseil Communal

Réunion du Conseil Communal 

Gemengerot

Lire la suite

1 20190620 foto scheckiwwereeschung grand

Eng gutt Aktioun

Eng gutt Aktioun fir S.O.S. Villages d’enfants Monde a.s.b.l., ALAN-Maladies Rares Luxembourg an Sea Shepherd Luxembourg a.s.b.l.

Lire la suite

Pins

PINS – Let'z integrate ! Emfro & Workshop iwert d'Zësummeliewen

Comment percevez-vous le vivre ensemble dans votre commune? Dans quelle mesure la vie dans votre commune permet-t-elle de répondre à vos besoins de bien être ? Avez-vous des suggestions pour améliorer le bon vivre ensemble dans votre commune ? Participez activement à l'établissement du Plan Communal Intégration dans le cadre du projet « PINS – Let'z integrate » à travers vos réponses au sondage et en participant à l'atelier de consultation citoyenne. Cliquez sur le lien suivant pour remplir le questionnaire anonyme : https://survey.4motion.lu/index.php/984834? Inscrivez-vous sous les liens suivants pour participer à un des ateliers de consultation citoyenne. En tant que citoyen de la commune de Niederanven ou de Schuttrange vous avez le droit de participer à l’une des séances « PINS – Let'z integrate » à la date de votre choix: - le 18 juin à 18:30h à Munsbach : https://pinsschuttrange.eventbrite.com - le 25 juin à 18:30h à Oberanven : https://pinsniederanven.eventbrite.com PINS – Let'z integrate ! Participate in a survey and a workshop on living together How do you perceive the living together in your municipality? How do you see your fundamental needs for a good life fulfilled in your municipality? What proposals do you have to improve the living together? Contribute to the development of the first municipal integration plan in the frame of the project « PINS – Let'z integrate » by answering to the survey and participating at the workshop. Follow the link to participate in the anonymous survey: https://survey.4motion.lu/index.php/984834? As a citizen of one of the two municipalities, Niederanven and Schuttrange, you may register to one of workshops “PINS – Let's integrate” project: -Citizen consultation on the 18th  of June at 6.30pm in Munsbach : https://pinsschuttrange.eventbrite.com - Citizen consultation on the 25th  of June at 6.30pm in Oberanven : https://pinsniederanven.eventbrite.com PINS – Let'z integrate ! Umfrage & Workshop zum Zusammenleben Wie nehmen Sie das Zusammenleben in ihrer Kommune wahr? In wie fern sehen sie ihre Bedürfnisse für ein gutes Leben in ihrer Gemeinde erfüllt? Welche Vorschläge haben Sie um das Zusammenleben in der Gemeinde zu stärken? Beteiligen Sie sich aktiv an der Ausarbeitung eines kommunalen Integrationsplanes im Rahmen des Projektes « PINS – Let'z integrate » indem Sie an einer anonymen Umfrage oder an einem der angebotenen Bürgerworkshops teilnehmen. Auf folgenden Link klicken um die anonyme Umfrage zu starten: https://survey.4motion.lu/index.php/984834? Sie können sich auch für einen der beiden Workshops einschreiben die alle beiden offen für die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinden Schüttringen und Niederanven, sind: -Bürgerworkshop am 18. Juni um 18.30 Uhr in Munsbach : https://pinsschuttrange.eventbrite.com -Bürgerworkshop am 25. Juni um 18.30 Uhr in Oberanven : https://pinsniederanven.eventbrite.com PINS – Let'z integrate ! Emfro & Workshop iwert d'Zësummeliewen Wéi gesidd Dier d ‘Zesummeliewen an Ärer Gemeng? Awéifern sinn Är Besoinen fir ee gutt Liewen an Ärer Gemeng erfëllt? Wat sinn Är Proposen fir e bessert Zesummeliewen an der Gemeng? Maacht mat beim Ausschaffen vum kommunalen Integratioun Plang andeems Dier op déi anonym Ëmfro äntwert an um Workshop deelhuelt. Ënnert dësem Link kënnt Dier un der anonymer Ëmfro matmaachen : https://survey.4motion.lu/index.php/984834? Als Bierger vun der Gemeng Nidderaanwen oder Schëtter kënnt Dier Iech bei engem vun deenen zwee Workshops umellen, fir zesummen um Projet « PINS – Let's integrate » mattzeschaffen: -Biergerworkshop den 18. Juni um 18:30Auer zu Mënsbech : https://pinsschuttrange.eventbrite.com -Biergerworkshop den 25. Juni um 18:30Auer zu Ueweranven : https://pinsniederanven.eventbrite.com

Lire la suite

EnerCoopSyrdall

EnerCoopSyrdall

Energiekooperative im Syretal gegründet

Création d’une coopérative énergétique dans la Vallée de la Syre 

Lire la suite

spillnometteger 2019 Flyer

Spillnomëtteger 2019

Spillnomëtteger 2019 an der Maison Relais vum 15.07.2019 - 26.07.2019

Lire la suite

Voir toutes les actualités

Newsletter

Inscrivez-vous à la newsletter & recevez gratuitement :

  • le meilleur de l'info et des articles
  • les événements à venir, conférences, réunions, concerts, etc.
  • les documents utiles à télécharger
  • les publications de la commune

Agenda de la commune