Aktuell Schëtter Treff
Publié le 13 juillet 2023

De Schëtter Treff mécht Summerpaus

Schetter-Treff-Summerpaus-02

bis den 13. September

Léif Matbierger, léif Matbiergerinnen,
Heimat deelt d’Kommissioun vun der Famill, dem 3. Alter an dem Sozialem Uleies Iech mat dass vum 14. Juli un de Schëtter Treff fir d’Summervakanz zou mécht. D’Reouverture ass de 13. September 2023.

 

Chers citoyens, chers citoyennes,
La Commission de la Famille, du 3e Âge et des Affaires Sociales vous annoncent que le « Schëtter Treff » sera fermée pour les vacances d'été à partir du 14 juillet. La réouverture aura lieu le 13 septembre 2023.


Dear citizens

The Commission for Family and Elderly People notify that the “Schëtter Treff“ will be closing for the summer holidays starting from July 14th. The reopening will take place on September 13th 2023.