Gemeng Schëtter

29 nov./2019

Kleeschen kënnt an d'Schoul

Date :

29.11.2019

Adresse :

1

Salle des fêtes | 185, rue Principale | 5366 Munsbach

Voir sur la carte

Début de l'événement :

15:00

org. Elterevereenegung Schëtter & Enseignement

De Kleeschen kënnt an d'Schoul:

Freides, de 29. November 2019 um 15.00 Auer.

No der Feier géint 16.00 Auer ass eng Kaffisstuff am Festsall.
Ab 14.30 Auer verkafen d'Schoulkanner gebastelt Krëschdekoratiounen.
Den Erléis vum Krëschtbazar a vun der Kaffisstuff ass dëst Joer fir d’ALAN (maladies rares Luxembourg) an un d’ALD (Maison du diabète).
www.alan.lu
www.ald.lu