Gemeng Schëtter

29 nov./2019

Kleeschen kënnt an d'Schoul

Date :

29.11.2019

Adresse :

Centre Culturel Munsbach | 185, rue Principale | 5366 Munsbach

Voir sur la carte

Début de l'événement :

14:00

org. Elterevereenegung Schëtter & Enseignement

Kleeschen kënnt an d'Schoul