Gemeng Schëtter

17 oct./2020

Annulé - Trakter zeien vum Schëtter Nëssmaart

Date :

17.10.2020

Adresse :

Campus "An der Dällt" | 185, rue Principale | 5366 Munsbach

Début de l'événement :

17:00