Gemeng Schëtter

14 mai/2022  - 15 mai/2022

Gala Concert vun der Schëtter Musek

Date :

14.05.2022

Début de l'événement :

20:00

Gala Concert vun der Schëtter Musek

Centre Culturel

185, rue Principale 

L-5366 Munsbach