Gemeng Schëtter

12 nov./2022

Schëtter Maart

Date :

12.11.2022

Début de l'événement :

09:00

Maart zu Schëtter 
Kommt an entdeckt de Schëtter Maart, deen all 2. Samschdeg vum  Mount vun 9.00 bis 13.00 Auer op der Kiercheplaz am Zenter vu Schëtter stattfënnt.
Dëse Maart setzt den Akzent op lokal Wueren déi de Mënsch an d’ Ëmwelt respektéieren, souwéi Nischen-,hand- an hausgemaache Produiten déi aus enger integrativer, ekologescher an nohalteger Produktioun stamen.
Do fannt Dir also verschidden Typpe vu Liewensmëttel (Uebst a Geméis, Fleesch, Kéis, Hunneg, Gebeess, Oliven asw.), Gedrénks (Biowäin, Likören, Gin, Schnaps asw.), Gesondheetsproduiten, a villes méi.
Wéini?
All 2. Samschdeg vum Mount vun 9.00 bis 13.00 Auer
Wou?
Zu Schëtter - Kiercheplaz
Parkplaze beim Kierfecht

Denkt weg un déi douce Mobilitéit fir op de Maart ze kommen.  Detailer fannt Dir op www.schuttrange.lu, Rubrik „Mobilitéit“ an op www.mobiliteit.lu.

 

Marché à Schuttrange
Venez découvrir le marché de Schuttrange, qui se tiendra chaque 2e samedi du mois sur la place de l’église au centre de Schuttrange.
Ce marché privilégie le local, les commerces de niche, les artisans, les modes de produc-tion inclusifs, les produits respectueux de l’homme et de l’environnement et les filières écologiques.
Vous y trouverez des aliments divers (fruits et légumes, viandes, fromages, miel, confitures, olives…), boissons (vin bio, digestifs, gin, liqueurs…), produits de santé et beaucoup plus.
Quand ?
Chaque 2e samedi du mois de 9h00 à 13h00.
Où ?
À Schuttrange - place de l’église
Parkings disponibles près du cimetière

Veuillez penser à la mobilité douce pour vous rendre au marché.  Des détails se trouvent sur www.schuttrange.lu, rubrique « Mobilité» et sur www.mobiliteit.lu.

 

Market in Schuttrange
Come and discover the Schuttrange market, taking place monthly every 2nd Saturday on the church square in the centre of Schuttrange.
This market favours local products, niche businesses, craftsmen, integrative production methods, products that are respectful of mankind and the environment as well as ecological production.
You will find various food types (fruit and vegetables, meat, cheese, honey, jam, olives...), drinks (organic wine, digestives, gin, liqueurs...), health products and much more.
When?
Every 2nd Saturday of the month from 9.00 a.m. to 1.00 p.m.
Where?
In Schuttrange - church square
Parking available near the cemetery

Please think about soft mobility to go to the market.  Details can be found on www.schuttrange.lu, section "Mobility" and on www.mobiliteit.lu.

 

Markt in Schüttringen
Entdecken Sie den Schüttringer Markt, der jeden 2. Samstag vom Monat auf dem Kirchplatz im Zentrum von Schüttringen stattfinden wird.
Dieser Markt bevorzugt lokale Waren die den Menschen und die Umwelt respektieren, sowie Nischen-hand-und hausgemachte Produkte die auf ein integratives, ökologisches und nachhaltiges Herstellungsverfahren zurückgreifen.
Hier werden Sie Lebensmittel aller Art finden (Obst und Gemüse, Fleisch, Käse, Honig, Marmeladen, Oliven usw.), Getränke (Biowein, Liköre, Gin, Schnaps usw.), Gesundheitsprodukte und vieles mehr.
Wann?
Jeden 2. Samstag vom Monat von 9.00 bis 13.00 Uhr
Wo?
In Schüttringen - Kirchplatz
Parkplätze beim Friedhof