Gemeng Schëtter

19 mars/2023

E flotte Märchentour mat Allerlee

Date :

19.03.2023

Début de l'événement :

14:00

D'Fraen a Mammen Schëtter organiséieren, Sonndes den 19. Mäerz 2023, e flotte Märchentour mat Allerlee um Bauerenhaff "A-Schmatten" zu Aal-Schëtter.  Lass geet et um 14 Auer an déi lescht Grupp gëtt um 16 Auer op de Wee geschéckt. Fir Gedrénks an de kléngen Honger ass beschtens gesuergt. 

Am léifste mat Umeldung: Tél. 35 81 27 - GSM: 691619326 - Email: astrid_hartz@yahoo.com

 

Le dimanche 19 mars 2023, l'association Fraen a Mammen Schëtter organise un merveilleux tour de conte de fées à la ferme "A-Schmatten" à Schuttrange. L'évènement commence à 14h et le dernier groupe commencera son tour à 16h. À boire, à manger et une bonne ambiance sont au rendez-vous.

De préférence avec inscription : Tél. 35 81 27 - GSM : 691619326 - Email : astrid_hartz@yahoo.com
 

On Sunday March 19th, 2023, the association Fraen a Mammen Schëtter are organizing a wonderful fairytale tour at the farm "A-Schmatten" in Schuttrange. The event starts at 2 p.m. and the last group is sent on its way at 4 p.m. Food, drinks and a good atmosphere are provided.

Preferably with registration: Tel. 35 81 27 - GSM: 691619326 - Email: astrid_hartz@yahoo.com