Musique

Publié le 08 juin 2024

2024-06-07 22:00:00+00:00 11:00 13:00

Concert Apéro um Maart

Concert-Apero-03

Informations générales


08.06.2024

11:00 - 13:00

Place de l'Église
Schuttrange


Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,

Heimat invitéiere mir Iech ganz häerzlech op de Schëtter Maart, Samschdes, den 8. Juni 2024 vun 09:00 Auer un. Zousätzlech zu eise Stänn kënnt Dir dës Kéier e Concert Apéro genéissen:

11:00 Concert vun der Klass vum Chant Choral vun der UGDA - Museksschoul Dir.: Léini Fischer

11:30 Schëtter Jongbléiser Dir.: Romain Kerschen

Bis de Samschden.

--

Chers citoyens,

Nous vous invitons cordialement au « Schëtter Maart », samedi le 8 juin 2024 à partir de 09h00. En plus de nos kiosques, vous pouvez profiter d’un apéro concert :

11:00 Concert de la classe Chant Choral de l’UGDA - école de musique Dir.: Léini Fischer

11:30 Schëtter Jongbléiser Dir.: Romain Kerschen

Jusqu’à samedi.

--

Dear residents,

We warmly invite you to the “Schëtter Maart ”, Saturday, June 8th, 2024 from 09:00 a.m. Additionally to our stands, you can enjoy an apéro concert:

11:00 Concert of the Chant Choral class of the UGDA - music school Dir.: Léini Fischer

11:30 Schëtter Jongbléiser Dir.: Romain Kerschen

See you on Saturday.