Schëtter Treff
Publié le 03 mars 2023

Glitzertattoos fir Kanner

Schetter-Maart-03-Sozial-Medien-03

um Schëtter Maart

Zousätzlech zu eise Stänn offréiere mir och dës Kéier erëm eng Aktivitéit fir Kanner. Wärend d’Elteren de Maart entdecke kënne Kanner vu 3 bis 14 Joer sech beim Schëtter Treff vun 10:00-12:00 Glitzertattoos (anti-allergeen) maache loossen.

En plus de nos kiosques, nous proposons également une activité pour les enfants. Pendant que les parents découvrent le marché, les enfants entre 3 et 14 ans peuvent se laisser faire des tatouages de paillettes (anti-allergènes) au « Schëtter Treff » de 10h00 à 12h00.

Additionally to our stands, we are also offering an activity for children. While parents discover the market, children from 3 to 14 years can get glitter tattoos (anti allergenic) at the “Schëtter Treff” from 10:00 a.m. to 12:00 p.m.