Aktuell Naturaktivitéiten an eiser Regioun
Publié le 24 juillet 2023

Vëlosummer 2023

Velosummer-2023 WEB

Och dëst Joer mécht Schëtter beim Vëlosummer vum 29. Juli bis de 27. August mat. Dofir sinn verschidde Stroossen fir de Vëlo reservéiert. De Sir-Uelzechtdall-Tour féiert iwwer 60 km ënnert anerem duerch d’Gemeng Schëtter.
All Kaarten, Informatiounen an Detailer fannt Dir op https://www.visitluxembourg.com/de/velosummer

Cette année, Schuttrange participe également au Vëlosummer du 29 juillet au 27 août. Certaines routes sont réservées aux vélos. Le Sir-Uelzechtdal-Tour mène sur 60 km, entre autres, à travers la commune de Schuttrange.
Toutes les cartes, informations et détails sont disponibles sur https://www.visitluxembourg.com/de/velosummer

Schuttrange is again participating in the Vëlosummer this year, from July 29th to August 27th. Therefore, several roads are reserved for bicycles. The Sir-Uelzechtdal-Tour is over 60 km and leads through the commune of Schuttrange.
All maps, information and details can be found on https://www.visitluxembourg.com/de/velosummer