Aktuell
Publié le 29 août 2023

Ëffnungszäite vum Populatiounsbüro an dem Etat Civil

Heures d'ouverture - fermeture exceptionnelle mardi-01

[LU] Déi verlängert Ëffnungszäite vum Populatiounsbüro an dem Etat Civil vun der Schëtter Gemeng sinn dësen Dënschdeg ausnamsweis just bis 17.30 Auer garantéiert.

[FR] L’ouverture prolongée du mardi soir du bureau de la population et de l’état civil sera exceptionnellement assurée qu’à 17.30.

[EN] The extended opening on Tuesday evening of the offices of the commune of Schuttrange will be exceptionally guaranteed only until 5.30 p.m.

[LU] Déi verlängert Ëffnungszäite vum Populatiounsbüro an dem Etat Civil vun der Schëtter Gemeng sinn dësen Dënschdeg ausnamsweis just bis 17.30 Auer garantéiert.

[FR] L’ouverture prolongée du mardi soir du bureau de la population et de l’état civil sera exceptionnellement assurée qu’à 17.30.

[EN] The extended opening on Tuesday evening of the offices of the commune of Schuttrange will be exceptionally guaranteed only until 5.30 p.m.