Aktuell
Publié le 09 janvier 2024

Äischall Alphornbléiser

20240108-SCM2024-Concert-02

Dëse Samschden um Schëtter Maart

Heimat invitéiere mir Iech ganz häerzlech op de  Schëtter Maart, Samschdes, den 13. Januar 2024 vun 09:00 Auer un. Zousätzlech zu eise Stänn suergen des Kéier, vun 10 bis 12 Auer, d'Äischdall Alphornbléiser fir e musikalescht Encadrement. Aus dem Intressi eraus emol op engem Alphorn ze blosen hunn e puer Musikanten 2011 d’Äischdall Alphornbléiser gegrënnt. Mëttlerweil ass de Repertoire vu Melodien, déi just op Naturtéin baséieren, gewuess a bei all Geleeënheet sinn d’Musikanten do. Bis de Samschden.

 

Nous vous invitons cordialement au « Schëtter Maart », samedi le 13 janvier 2024 à partir de 09h00. En plus de nos stands, les Äischdall Alphornbléiser assureront l'encadrement musical ce samedi de 10 à 12 heures. En 2011, quelques musiciens ont fondé les Äischdall Alphornbléiser par intérêt pour le cor des Alpes. Entre temps, le répertoire de mélodies basées uniquement sur des sonorités naturelles s'est enrichi et les musiciens sont là à chaque occasion. Jusqu'à samedi.

 

We warmly invite you to the “Schëtter Maart ”, Saturday, January 13th, 2024 from 09:00 a.m. In addition to our stands, the Äischdall Alphornbléiser will provide a musical accompaniment from 10 a.m. till 12 p.m. In 2011, a few musicians founded the Äischdall Alphornbléiser out of an interest in playing an alphorn. Meanwhile, their repertoire of melodies, which is only based on natural tones, has grown and the musicians are there for every opportunity. See you on Saturday.