Gemeng Schëtter
Velosummer2020-Presentation-2020-06-05-final

Vëlosummer 2020 - Hiweis un d'Awunner

D'Gemengeverwaltung informéiert Iech datt am Kader vum Promotiounsplang "Vëlosummer 2020" den CR187 tëscht Mensder an Iwwersiren ausserhalb vun der Uertschaft fir Vëlosfuerer, "Anrainer" vum CR187 a Busser fir den Zäitraum vum 1. bis den 31. August 2020 reservéiert ass. Dës Moossnam gëtt duerch Schëlder vun der Administration des Ponts et Chaussées gezeechent.

 

Vëlosummer 2020 - Avis aux habitants

L’administration communale vous informe que dans le cadre du plan de promotion « Vëlosummer 2020 », le CR187 entre Mensdorf et Uebersyren est réservé hors localité aux cyclistes, aux riverains du CR187 et aux autobus de ligne pour la période du 1er au 31 août 2020. Cette mesure sera signalée par des panneaux de l’Administration des ponts et chaussées.

 

Vëlosummer 2020 - Notice to residents

The municipal administration informs you that under the “Vëlosummer 2020” promotion plan, the CR187 between Mensdorf and Uebersyren is reserved outside the locality for cyclists, residents of CR187 and buses for the period from August 1 to 31, 2020. This will be indicated by signs of the “Administration des Ponts et Chaussées.”