Gemeng Schëtter
Neien Duerfkaer Schëtter PAGE 1

Léif Awunner ,
Hei ass déi ugekënnegt Brochür, an där Dir all Informatiounen iwwer den Oflaf vum Urbanisteconcours
fir d’Neigestaltung vum Zentrum vu Schëtter fannt, mat den Duerstellungen an Detailer vun deenen dräi Projet’en déi de
Jury zréckbehalen huet.
Donieft hutt der och den anonymmen Froebou mat deem der eis är Meenung a Virschléi zu deenen 3 Projet’en kënnt
matdeelen.
Är Meenung ass eis ganz wichteg am Kader vun dëser Neigestaltung vum Zentrum vu Schëtter a mir wiere wierklech frou
fir är Réckmeldung.
Mir soen Iech schonn elo villmools Merci fir är aktiv Bedeelegung un der Entwécklung vun ärer Gemeng.
Mat eise beschte Gréiss
Äre Schäfferot
Jean-Paul Jost, Nora Fogiarini, Serge Thein