Gemeng Schëtter
218122942 4048573421932230 1991247147872023282 n

[LU] Am Kader vun eiser Nulloffallstrategie si mir houfreg dass mir den 13. Juli 2021 de Label "Superdreckskëscht fir Betriber" fir eis administrativ Gebaier kritt hunn. Mir sinn deemno als Gemeng Schëtter op 3 Siten, nieft dem Schoulcampus an dem techneschen Atelier, zertifiéiert fir eisen nohaltegen Ëmgang mat Ressourcen. 

[FR] Dans le cadre de notre stratégie zéro déchets, nous sommes fiers d'avoir reçu en date du 13 juillet 2021 le label "Superdreckskëscht fir Betriber" pour nos bâtiments administratifs. Nous sommes donc certifiés en tant que commune de Schuttrange sur 3 sites, à côté du campus scolaire et de l'atelier technique, pour notre utilisation durable de ressources.

 

[EN] As part of our zero waste strategy, we are proud to have received on 13th July 2021 the label "Superdreckskëscht fir Betriber" for our administrative buildings. We are therefore certified as commune of Schuttrange on 3 sites, beside the school campus and the building of our technical service, for our sustainable use of resources.