Gemeng Schëtter
Heures d'ouverture - fin d'année  RCM 2021

Mir wënschen Iech alleguerte schéi Feierdeeg an ee glécklecht neit Joer.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une bonne nouvelle année.

We wish you merry Christmas and a happy new year.