Gemeng Schëtter

NIGHTLIFEBUS SCHUTTRANGE

via Munsbach - Uebersyren - Schrassig - Neihaischen

MARATHON

Nuit du 28. au 29.05.2022 - Nacht vom 28. auf den 29.05.2022 - Night from 28 to 29.05.2022

Fannt hei d'Informatioune fir de Nightlifebus vun der Gemeng Schëtter fir dëse Weekend, vu Samschdes den 28. op de 29. Mee.

Veuillez trouver ici les infomrations pour le nightlifebus de la commune de Schuttrange pour ce weekend, samedi 28 au 29 mai.

Find all information for the nightlifebus for the Commune of Schuttrange this coming weekend 28th to 29th May.