Gemeng Schëtter
Eischt-Hellef-Sozial-SCHUTTRANGE-Medien-03

Bis den 22. November kennt Dir Iech fir d'Éischt Hëllef Formatioun zu Schëtter umelle.

D’Formatioun ass an 8 Coursë vun insgesamt 16 Stonnen agedeelt a gëtt vum 24. November bis den 2. Februar 2023 vu 19-21 Auer an der Aler Minsber Schoul gehalen. D'Coursë sinn op lëtzebuergesch an gratis. Aschreiwung ass obligatoresch.
Méi Informatiounen an umelle kennt Dir Iech op: cours.cgdis.lu