Gemeng Schëtter
Ouschteren3

Léif Alleguer

D’Gemeng Schëtter wënscht iech an ärer Famill schéin Ouschteren.

Mir profitéieren fir Iech Merci ze soen dat der Iech an dëser aussergewéinlecher Zäit sou virbildlech un d’Uweisungen vun eiser Regierung haalt a bieden Iech och iwwer Ouschteren doheem ze bleiwen an d’Consignen ze respektéieren.

E ganz grousse Merci un all Déi déi Dag fir Dag am Asaz si fir eis Gesondheet an eis Sécherheet an un Déi, déi mat hirer Aarbecht derfir suergen datt déi wichtegst Servicer weider funktionéieren.

Och wann d’Situatioun am Moment vir Vill vun eis net einfach ass, zesumme packe mer dat.

Mat beschte Gréiss

De Schäfferot