Gemeng Schëtter
Waste App

Vergiesst ni méi Dreckskëschten eraus ze stellen!
Eis mobil Applikatioun #SmartSchëtter Cityapp an Zesummenarbëscht mat Hotcity Luxembourg huet eng nei Funktioun: Den ekologesche Kalenner, mat der Méiglechkeet fir eng Push up Noricht, den Dag virun der Collecte. Zousätzlech zu den Themen Neiegkeeten, Trafik, Schoul oder Gemengerot, kënnt Dir elo d’ d'Rubrik "Offallsammlung" an den Astellungen abonnéieren.

Bleiwt ëmmer an iwwerall informéiert zu Schëtter.

D'App ass gratis. Méi Detailer...

 


 

 

N’oubliez plus de sortir les poubelles!

Notre application mobile #SmartSchëtter Cityapp en collaboration de Hotcity Luxembourg s’enrichit d’un nouveau Service: le calendrier écologique, avec la possibilité de recevoir une notification.

En plus des thématiques Actualités, Circulation,Parents d’élèves, ou Conseil Communal, vous pouvez désormais vous abonner dans les paramètres à la rubrique «Ramassage des déchets».

Restez toujours et partout au courant des actualités de la commune. L'application est gratuite. Plus de détails...

 


 

Never forget to take out the trash!

Our mobile application #SmartSchëtter City app, developed with Hotcity Luxembourg was updated: the ecological calendar, with the possibility of receiving notifications. In addition to the themes: News, Traffic, Parents of pupils, or Municipal Council, you can now subscribe to the "Waste collection" section in the settings menu. Stay up to date in Schuttrange. The app is free.

More...