Gemeng Schëtter
pages web 1

Maach mat bei eiser Mobilitéitswoch vum 16. bis den 22. September 2020! Umeldung obligatoresch fir verschidden Evenementer via www.schuttrange.lu/agenda bis spéitstens de 14. September 2020.

 


Participe à notre semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre 2020! Inscription obligatoire pour certains évènements via www.schuttrange.lu/agenda jusqu’au 14 septembre 2020 au plus tard.

 


Take part at our mobility week from September 16 to 22, 2020! Mandatory registration for several events via www.schuttrange.lu/agenda until September 14, 2020 at the latest.

Merci am Viraus.