Gemeng Schëtter
VVB news Fahrplananderungen 428x240px

Opgepasst: Fannt d’Upassung vum ëffentlechen Transport gülteg vum Sonndeg, den 13. Dezember 2020 op:

www.mobiliteit.lu

 

Attention Trouvez les adaptations des transports publics à partir du dimanche 13 décembre 2020 sur:

www.mobiliteit.lu

 

Attention Find all the changings of public transport as of Sunday December 13th, 2020 at:

www.mobiliteit.lu

 

Achtung Finden Sie alle Anpassungen des öffentlichen Personennahverkehrs ab Sonntag, den 13. Dezember 2020 auf:

www.mobiliteit.lu