Gemeng Schëtter
schnei

D’ Gemeng wëllt heimat seng Awunner drun erënneren, dass laut Artikel 16 vum Policereglement vun der Gemeng, jidderee muss dofir suergen dass den Trottoir viru senger Dier propper a gestreet ass: 
https://www.schuttrange.lu/mediatheque?media=195 
Merci fir Är Kooperatioun an e schéine Sonndeg!

 

[FR] L’Administration Communale tient à rappeler ses habitants que suivant l’article 16 du règlement de police communal, les occupants sont tenus de dégager suffisamment les trottoirs devant les immeubles : 
https://www.schuttrange.lu/mediatheque?media=195 
Merci pour votre coopération et bon dimanche!

 

[EN] The Commune would like to remind its residents that according to Article 16 of the communal police regulations, occupants are required to clear the sidewalks in front of buildings sufficiently:
https://www.schuttrange.lu/mediatheque?media=195
Thank you for your cooperation and have a good Sunday!