Gemeng Schëtter
144 Rocade 3.11.2019

Opgepasst, d'Linn 144 fiert ab dem 3.11. op der Rocade fort, um Quai 3!

Changements sur le réseau bus à partir du 03 novembre : ligne 144, Quai 3 Rocade !

Änderungen am Hauptbahnhof. Abfahrtsort der Buslinie 144 ab dem 3. November verlegt.

Changes at Luxembourg central station. Bus 144 will depart from a different platform from 3rd November 2019.

 

 FR: www.mobiliteit.lu/travaux-tram
 DE: www.mobiliteit.lu/tramarbeiten
 GB: www.mobiliteit.lu/tramworks